Széchenyi pályázat

Tudásbázis

Termékeinkből:

Termény-kondicionálás

Miért szükséges a termény szellőztetése a silókban?

A silóban tárolt termény szellőztetése nem azonos a termény szárításával. A szellőztetéssel a termény hőmérsékletét szabályozzuk, ezzel megakadályozva a kondenzvíz lecsapódását. Ez egy olcsó művelet, ha helyesen végezzük, azonban hiánya a terményromlás következtében jelentős következményekkel is járhat. Ezért a siló szellőztetését a termény betárolását követően azonnal el kell indítani.

A szellőztetés segít megakadályozni a termény minőségromlásának leggyakoribb okait, azaz a nedvességvándorlást, a kondenzációt és a melegedést. Ezek a jelenségek szoros kapcsolatban állnak a termény és a környezeti levegő hőmérsékletével, nedvességtartalmával. Egy jól működő szellőzető rendszerrel elkerülhetők azok a különbségek, amik minőségromláshoz vezethetnek. 

A szellőztető rendszer kialakítása alapos és körültekintő tervezést igényel, amely egyaránt figyelembe veszi a siló méretét, a tárolt terményféleséget és annak paramétereit.

Miért szükséges terményterítő alkalmazása a silókban?

A terményterítő alkalmazása megakadályozza a siló töltésekor, hogy a termény a rá jellemző rézsűszögben halomzódjon fel a silóban, ami egyenetlen nyomást és légáramot eredményez szellőztetés során. A rézsüszöges töltés kiküszöbölése mellett segít megakadályozni, hogy betároláskor a tört szemek, a por és a léha kiválasztódjon és a siló közepén felhalmozódjon, ami egy átjárhatatlan, melegedésre hajlamos gócot képezhet. A terményterítő lényege tehát, hogy a teljes silóban homogén anyagsűrűséget biztosít, ami szellőztetéskor egyenletes légnyomást és az ebből eredően egyenletes légsebességet eredményez.

Fontos előnye még a terményterítő alkalmazásának, hogy a tört szemek, a por és a léha kiválasztódásának megakadályozásával biztosítja, hogy a kitárolt termény homogén minőségű legyen az első kocsitól az utolsóig. Gyakori probléma, hogy a kiválasztódott szennyeződések miatt, az első kocsik tisztasága elmarad az elvárt 98%-os mértéktől. Bár a kitárolás második szakaszában ez kompenzálódik, a kereskedelemben azt már nem lehet érvényesíteni.

Milyen elven működik az automata szellőztető vezérlése? Nem eredményez túlszárítást?

A terménykondicionáló rendszer vezérlése egyensúlyi nedvességtartalom alapján működik. Ez azt jelenti, hogy az üzemeltetéskor figyelembe veszi a környezeti levegő hőmérsékletét, páratartalmát és a tárolt termény paramétereit is. A vezérlő csak abban az esetben kapcsolja be a szellőztető rendszert, ha a külső levegő paraméterei alapján az egyensúlyi nedvességtartalom a célnedvesség tartományon belül található, így megakadályozza, hogy olyan "száraz" levegővel történjen a szellőztetés, ami vízelvonást eredményez.

A rendszer működésével kapcsolatos további, részletes felvilágosításért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Mit jelent az egyensúlyi nedvességtartalom (ENT)?

Az egyensúlyi nedvességtartalom a (szellőztető) levegő paramétere, és úgy is fel lehet fogni, mint a  levegő szárítási kapacitását mutató mérőszám. Az egyensúlyi nedvességtartalom (ENT) tehát azt a nedvességtartalmat adja meg, hogy változatlan hőmérsékletű és relatív páratartalmú szellőztető levegő millyen nedvességre fogja az adott terményféleség nedvességtartalmát beállítani.

Az egyensúlyi nedvességtartalom értéke terményspecifikus. Például, 20°C hőmérsékletű és 75% relatív páratartalmú levegő ENT értéke kukorica esetében 16%, napraforgómag esetében pedig csupán 7%.

Az ENT alapú szellőztetéssel és alacsony hőmérsékletű szárítással kapcsolatos további, részletes felvilágosításért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Lehet a silóban terményszárítást végezni a szellőztető rendszerrel?

Bizonyos korlátok mellett (siló méret, ventilátor teljesítmény, betárolási nedvességtartalom stb.) a szellőztető padozattal ellátott silótárolókban nem csak a termény szellőztetésére, de kíméletes és egyenletes szárításra is van lehetőség. Ez az úgynevezett alacsony hőmérsékletű, vagy környezeti levegővel történő szárítás.

Ilyenek a piacon már hazai referenciákkal is rendelkező SX GentleDry szárítósilók, amely AgriDry BullsEye automata terménykondicionáló rendszerével az aktuális időjárási paraméterek elemzése alapján szabályozza a gázégővel ellátott szellőztető ventilátorok működését. Ez az egyensúlyi nedvességtartalom (ENT) alapú szárítási módszer a különösen kíméletes és lassú szárítást igénylő termények (pl. popcorn, vetőmag) szárítására alkalmas, maximum 18%-os betárolási nedvességtartalom esetén. A szárítási folyamat jellemzően több hétig tart.

 

 

 

 

 

Az SX GendleDry szárítósilók tulajdonképpen tételes (szakaszos) padozatos terményszárítók, amelyek tárolási körülmények között végzik a szárítást a termény mozgatása vagy keverése nélkül. A betárolt termény szárítását elsősorban környezeti levegővel történő szellőztetéssel végzi. A szárítást a meteorológiai berendezést is magába foglaló számítógépes vezérlés irányítja, amely a környezeti levegő relatív páratartalmát egy gázégő szükség szerinti automatikus bekapcsolásával, a vízelvonáshoz szükséges tartományon belül tartja. A rendszer csak olyan időjárási viszonyok mellett üzemel, amely mellett a gázégővel a levegő relatív páratartalma még az említett tartományban tartható.

Az alacsony hőmérsékletű szárítással és a rendszer működésével kapcsolatos további, részletes felvilágosításért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Szolgáltatásainkból: