Széchenyi pályázat

Tudásbázis

Termékeinkből:

Terménytároló silók üzemeltetése

Melyek a silóméret kiválasztásának szempontjai?

Egy silótelepi beruházásról való döntés több évtizedre szól, így célszerű az egyes terményféleségek várható mennyisége alapján meghatározni a silóméret(ek)et. Például, ha az éves betakarított terménymennyiség  400-500 t búza, 800-1000 t kukorica és 400 t napraforgó, célszerű 500-600 t kapacitású silók telepítése, így a rendelkezésre álló tárolókapacitás jól kihasználható. Ellenben, ha nagyobb silót (pl. 1000 t) építünk, akkor a tárolókapacitás 40-50%-a kihasználatlan maradhat.

A kapacitások meghatározása mellett érdemes tudni, hogy a legjobb ár-érték arány azoknál a silóméreteknél érhető el, ahol a silóátmérő és ereszmagasság aránya 1:1, vagy ahhoz közeli érték. Ahol a meglévő terület és infrastruktúra megengedi, célszerű ennek az aránynak az elérésére törekedni.

Meddig lehet egy silót megtölteni?

A siló adott terményfajsúly figyelembevételével tervezett tároló, amelyben meghatározott mennyiségű termény biztonsággal be- és kitárolható az előírt üzemeltetési előírások betartásával. A BROCK® silók maximális töltési szintjének (28º-os gabona rézsűszög mellett) azt kell tekinteni, amikor a terményszint a silópaláston mérve ereszmagasságtól 3 cm-re található.

Ennél nagyobb mennyiség betöltése deformálhatja a tetőszerkezetet és szélsőséges esetben a siló összeomlását is okozhatja. A silók túltöltésének elkerülésére építsen be terményszint érzékelőt, ami a maximális terményszint elérésekor leállítja a termény betárolását.

Egy újonnan épített siló azonnal feltölthető?

Mivel az első feltöltés nagymértékben befolyásolhatja a siló további használhatóságát és élettartamát, a siló első feltöltése körültekintést igényel. Fontos, hogy az első feltöltéskor a legfontosabb tényező nem a siló szerkezete, hanem a talaj teherviselő képessége, ami az egyenetlen talajtömörödés érdekében szükségessé teheti, hogy a siló több lépcsőben kerüljön feltöltésre. Az első feltöltés előtt javasolt a statikus tervezővel konzultálni és az ajánlásai szerint végezni az első feltöltést.

Még a feltöltés megkezdése előtt végezze el az alábbiakat, melyek a továbbiakban is a feltöltés előtti rutinellenőrzés részét kell képezzék:

 • Ellenőrizze a silómerevítőknél a rögzítő alapcsavarok beszerelését és azok megfelelő meghúzását.
 • Ellenőrizze a kitároló nyílások helyes működését, majd állítsa őket zárt állapotba.
 • Ellenőrizze az összes szerelvény és tartozék megfelelő helyzetét, és azok előírásszerű rögzítését.
 • Győződjön meg róla, hogy az összes elektromos berendezés rendeltetésszerűen működik.
 • Hajtsa körbe teljesen a kitároló a bolygócsigát, majd állítsa a silótér ajtóhoz a kitároló nyílások elé úgy, hogy a silótérbe való belépést ne akadályozza.
 • A hőmérsékletmérő kábeleket kösse le a padozathoz egy vékony damillal (amit a bolygócsiga el tud szakítani).
 • Győződjön meg róla, hogy az összes ajtó, és ajtópanel zárt állapotban van.

Fenti ellenőrzéseket követően megkezdhető a siló feltöltése. Ügyeljen arra, hogy a termény pontosan a siló középpontjába függőlegesen kerüljön betárolásra, hogy ne alakuljon ki féloldalas terhelés.

Mire kell ügyelni a silók kitárolásakor?

A silóból történő helytelen kitárolás a silótest oldalfalának mechanikai sérülését, súlyosabb esetekben a siló összeomlását is eredményezheti, ezért fontos a helyes kitárolási gyakorlatot követni minden kitárolás alkalmával.

A hullámosított lemezekkel készült siló oldalfalelemek és merevítők (sugár irányában) minden irányban egyenletes terménynyomásra vannak tervezve. Ezért fontos, hogy a termény kitárolása a következő módon történjen:

 • A kitárolást a középső kitároló nyíláson kezdje meg és folytassa egészen addig, amíg a termény rézsűszöge el nem éri a siló padozatát, és már nem folyik le a termény a központi kitároló nyíláson. A központi nyíláson történő kitárolás egyenletes terménynyomást biztosít a silófal teljes kerülete mentén.
 • Csak ezt követően nyissa ki a közbenső kitároló nyílásokat, majd így folytassa a termény kitárolását.
 • Amikor a kitároló nyílások mind nyitott helyzetben vannak és gravitációs úton már nem folyik ki a termény rajtuk keresztül, győződjön meg a felső bebúvó nyíláson keresztül, hogy a kitárolást semmi nem akadályozza. Ezt követően, a fennmaradó termény kitárolására használja a bolygócsigás kitároló rendszert a használati utasításnak megfelelően.
Mikor érdemes szellőztető rendszerrel ellátott silót vásárolni?

Amennyiben a silótárolót tranzit tárolóként használják és legalább 2-3 hetente kiürül, illetve újratöltik, akkor nem szükséges szellőztető rendszer beépítése.

Szellőztető rendszerre akkor van szükség, amikor a jobb értékesítési ár elérése érdekében hosszabb idejű termény tárolási igény jelentkezik. Megfelelő vezérléssel ellátott szellőztető rendszerrel szerelt silókban akár 1-2 évig is tárolható a termény minőségromlás nélkül.

A terménnyel teli silótérbe való belépés előtt mit szükséges ellenőrizni?

A kitárolás előtt a silóba való belépés alapvetően kerülendő, mert számos veszélyforrást jelent.  Törekedni kell arra, hogy ne váljon szükségessé, és a belépés mellett csak akkor szabad dönteni, ha az már végképp elkerülhetetlen.

Elkerülhetetlen belépés esetén a következő 12 pont betartása életet menthet:

 1. Soha ne menjen be olyan silóba, amiből a kitárolás folyamatban van, vagy automata kitároló vezérlés működteti a kitárolást, mert a termény csapdába ejtheti. Csak áramtalanított kitároló rendszer mellett szabad a silótérbe belépni, ami kizárja a kitároló véletlenszerű elindítását.
 2. Különösen legyen óvatos, ha a silóban nem jó a termény minősége.
 3. Soha ne menjen be olyan silóba, ahol a szellőztetés hiánya miatt a felszíni terményréteg kemény kérget képez a terményhalom felszínén. A kemény kéregképződés következményeként mérges gombák, oxigén szegény levegő van jelen, és a kéregréteg beszakadása esetén könnyen csapdába kerülhet és megfulladhat.
 4. Senkit ne engedjen a silóba, ha a felszínen a kérgesedés szemmel látható.
 5. Csak a silótechnikában képzett dolgozó, a silótárolókra vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett léphet be a silótérbe.
 6. Győződjön meg a mentőberendezések működőképességéről (pl. csörlő és megfelelő minőségű mentőkötél és kapcsolódó biztonsági szerelvények).
 7. Ellenőrizze a levegő minőségét, oxigéntartalmát és a mérgező gázok jelenlétét. Szellőztesse ki a termény feletti légteret a silóba való biztonságos belépés érdekében.
 8. A silóba lépő személyre a belépés előtt biztonsági kötelet kell erősíteni. A kötél maximális hossza csak a derékig történő terménybe süppedést tegye lehetővé, s legalább 2 fő álljon rendelkezésre a személy mentésére szükség esetén a silótéren kívül.
 9. Silóba lépés előtt minden elektromos berendezés kerüljön áramtalanításra a véletlenszerű indítás elkerülése érdekében.
 10. A silóba belépő számára, személyenként legalább 2 fő jól felszerelt segítő álljon készenlétben a silón kívül a mentéshez megfelelő eszközökkel. Ők szükség esetén alkalmasak lesznek a bajba jutott személy silóból történő kihúzására.
 11. A silóba belépő személy feltétlenül viseljen gázálarcot, különösen erősen poros, penészes termény esetén. Ugyanis ilyenkor jelentős CO₂ koncentráció valószínűsíthető a silótérben.
 12. Ha a silótérbe belépő személy elmerül a gabonában, azonnal kezdje meg a mentést.
 13. Az első dolog  a kitároló rendszer azonnali leállítása - ha mégis üzemben volt -, majd azonnal indítsa el a silószellőztető ventillátorokat a megfelelő légcsere biztosításához.
  SOHA NE KÍSÉRELJE MEG A BAJBA JUTOTT SZEMÉLYT ÚGY KIMENTENI, HOGY UTÁNAMEGY A SILÓTÉRBE. AZONNAL HÍVJON A SEGÉLYVONALON SEGÍTSÉGET!

 

 

 

 

 

 

A silótérbe történő „termény csapdába” esés és terményben való elmerülés életkortól függetlenül mindenkire egyaránt veszélyes. Az alábbi táblázat a kitárolási kapacitás függvényében mutatja be a csapdába esés egyes fázisait.Silók üzemeltetése

A fenti reakcióidők alapos biztonságtechnikai vizsgálatok eredményei. Csak abban az esetben lépjen a silótérbe, ha az már végképp elkerülhetetlen. A biztonsági előírások betartásával jelentősen csökkenthető és számos esetben megelőzhető a baleset és a személyi sérülés.

Szolgáltatásainkból: